VELKOMMEN TIL ADVOKAT DØVIK AS

Advokat Terje Døvik etablerte selskapet med kontor i Ski i 2012, etter tidligere blant annet  å ha arbeidet i ulike stillinger i Oslo kommune, organisasjonslivet, vært daglig leder/fagansvarlig i en eiendomsmeglingsforretning og tidligere også drevet egen advokatvirksomhet i Oslo. 

Firmaet arbeider i kontorfellesskap med Ness & Fludal Advokatfirma AS og Advokatfirma Mettevoll AS for å yte gode tjenester til privatpersoner og næringsdrivende. 

Vi tilbyr juridisk bistand innen ulike rettsområder

Fast eiendom

Eiendomsmegling, kontraktsoppdrag, oppgjørsoppdrag

Arbeidsrett

Arv og skifte

Avtalerett

Samliv og familieforhold

Forretningsførsel, styrearbeid mv.

Alminnelig praksis

Personvernserklæring

Våre priser

Generelt om pris

Prisen for det enkelte oppdrag vil normalt avtales i det enkelte tilfellet og baserer seg blant annet på sakens kompleksitet, egen erfaring og eventuell spesialkompetanse på det aktuelle saksfeltet. For enkelte oppdrag kan det være aktuelt å avtale fast pris. 

Fri rettshjelp

For noen kan det være aktuelt å søke om fri rettshjelp etter rettshjelpsloven. Dette er i stor grad styrt av sakstyper og din egen, eventuelt ektefelle/samboers inntekt.  Da vil statens satser for dette være gjeldende. Vi vil alltid vurdere om dette er aktuelt. Det vil selv ved fri rettshjelp være aktuelt å betale en egenandel. 

I noen tilfeller vil det være mulig å søke dekning for advokatkostnader fra sitt forsikringsselskap. Særlig vil dette være aktuelt for saker som berører fast eiendom, da de fleste boligforsikringer har en rettshjelpsdekning. Avhengig av sakstype vil vi ta kontakt med aktuelle forsikringsselskap for å avklare dette. Det må påregnes å betale egenandel. 

Oppdragsavtale 

I tråd med retningslinjer fra advokatforeningen vil det bli utarbeidet en oppdragsavtale hvor oppdragets art og pris vil fremkomme.  For oppdrag inne eiendomsmegling vil det bli utarbeidet avtale i henhold til de krav som stilles for dette. 

Timepriser

For privatpersoner vil timeprisen normalt ligge i intervallet kr 2500,- - 3000,- ink mva. 

For næringsdrivende vil timeprisen normalt ligge i intervallet kr 2400,- - 3200,- eks mva. 

Eiendomsmegling

For megling er det mest vanlig med en provisjon av salgspris, ofte 2% av salgsverdien. Minstepris for meglingsoppdrag er kr 40 000,-.  Utlegg vil fakturere i den grad de påløper 

Timepris for meglingsoppdrag er kr 2500,- ink mva om man velger dette. 

Ved kontraktsoppdrag/oppgjørsoppdrag ligger normal pris å kr 16 000,- ink mva med tillegg av utgifter til gebyrer og forsikring som vil variere avhengig av type oppdrag og pris på salgsobjektet. Det vil bli utarbeidet en oppdragsavtale i det enkelte tilfelle som gir oversikt over prisen i det konkrete tilfellet. 

Forberedelse til første møte

For å holde kostnadene nede kan det være hensiktsmessig å forberede seg godt til det første møtet. 

  • Ha en disposisjon for hvordan du ser på din sak. Pass på å ta med momenter som ikke taler i din favør. 
  • Ta med relevante dokumenter. 
  • Lag gjerne en liste med navn, telefonnummer, e-postadresser til involverte parter.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi ta kontakt med deg iløpet av kort tid

hCaptcha